OVB Holding AG

Jak si stojí finanční poradenství v ČR?

News from OVB

Jak si stojí finanční poradenství v ČR?

Praha 31. července 2014 - Zvýsledků „Výzkumu společností poskytujících finanční poradenství“ na reprezentativním vzorku 501 respondentů realizovaného vprosinci roku 2013 společností IPSOS vyplynulo, že finanční poradenství je vČR inavzdory občasným excesům vnímáno pozitivně, ato jako věc potřebná pro orientaci vnepřehledném světě finančních produktů.

Preferováni jsou starší avzdělaní

Klienti si usvých poradců, knimž se většinou dostávají na základě doporučení od svých známých, zakládají především na jejich solidnosti aodborné průpravě. Oceňují, pokud jsou vnímaví vůči jejich potřebám (například zhlediska místa čičasu) apřizpůsobují se jim. Poradce by podle nich neměl být příliš formální ani nadměrně žoviální, totéž platí také ojeho oděvu –ideální je slušné ačisté oblečení, klienti si příliš nepotrpí na jedince vobleku akravatě. Preferováni jsou odborníci vzdělaní voblasti financí, ato ve středním avyšším věku, což navozuje dojem solidnosti.

Produkty, které nejvíce táhnou

Služby finančního poradce již alespoň jednou vyzkoušelo celých 60 % respondentů. Mezi nejčastěji uzavírané produkty mezi klienty finančních poradců patří životní pojištění (58 %), penzijní připojištění (35 %) astavební spoření (26 %). Na dalších příčkách se umístilo také pojištění domácnosti (24 %), povinné ručení (17 %) čihypotéka (15 %). Respondenti preferují řešení „vše vjednom“, tedy poradce, který je provede napříč komplexním světem financí, který jim dá na výběr sdoporučením zrůzných vhodných produktů od více poskytovatelů ana něhož se mohou opakovaně obracet se všemi svými požadavky ztohoto odvětví.

Není bez zajímavosti, že finanční poradci byli vnímáni jako hodnotný zdroj informací ofinančních produktech u64 % oslovených, naproti tomu například reklamní kampaně jsou hodnoceny jako informačně hodnotné pouze u24 % respondentů. Značnou pozornost dnes klienti upínají kinternetu, kam se chodí informovat na webové prezentace jednotlivých finančních institucí (82 %) nebo navštěvují různé internetové srovnávače (79 %).

Pracovali byste jako poradce?

Zajímavé odpovědi přinesla také odpověď na otázku, zda by byli respondenti ochotni pracovat jako finanční poradce apokud ano, tak jaké výhody by jim to mělo přinášet. Ze skupiny respondentů, kteří služeb finančního poradenství již někdy využili, si dokáže celých 17 % představit, že by je práce finančního poradce naplňovala, ato zejména díky volnosti, možnosti pomáhat dalším lidem amožnému profesnímu růstu. Naproti tomu uskupiny, jež poradce dosud nevyužila, by si sebe sama na pozici poradce dokázalo představit pouhých 10 % dotázaných. „Tento jev ukazuje, že práce finančních poradců na českém trhu je lepší, než jejich pověst. Drtivá většina znich je poctivých, ale jejich vnímání veřejností je pokřiveno kvůli mediálním kauzám,“ myslí si Dušan Pavlů, marketingový ředitel ze společnosti OVB Allfinanz, která se na evropském trhu zabývá finančním poradenstvím již od roku 1970.

„Vtéto souvislosti se rovněž ukazuje, že klienti oceňují, pokud je osoba poradce spjata svelkou renomovanou společností, která si zakládá na své důvěryhodnosti, stabilitě, nezávislosti aprofesionalitě. Vtakovém prostředí se totiž nečestní jedinci zpravidla dlouho neudrží,“ dodává Dušan Pavlů.

O společnosti OVB Allfinanz, a.s.

Společnost OVB Allfinanz působí na českém trhu od roku 1993 jako dceřiná společnost německé OVB Holding AG. Vsoučasné době má více než 1 milionklientů aspravuje více než 2 miliony smluv. Klientům je kdispozici celorepubliková síť kvalifikovaných poradců –podřízenýchpojišťovacích zprostředkovatelůa vázaných zástupců. Mateřská společnost OVB Holding zněmeckého Kolína nad Rýnem vznikla vroce 1970 na základě myšlenky poskytovat soukromým klientům obsažné, individuální akomplexní majetkové afinanční poradenství. Vsoučasné době působí prostřednictvím dceřiných firem vdalších 13 zemích Evropy.

O koncernu OVB

Koncern OVB se sídlem holdingu vKolíně je jedním zpředních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od založení vroce 1970 stojí vcentru obchodní činnosti společnosti OVB zákaznicky orientované poradenství pro soukromé domácnosti voblasti ochrany majetku, vybudování a rozšiřování majetku, starobního zaopatření a získávání nemovitostí. OVB vsoučasnosti poskytuje poradenství vEvropě více než 3milionůmzákazníků a spolupracuje svíce než 100renomovaných produktových partnerů. Společnost OVB je vsoučasné době aktivní celkem ve 14zemích, přičemž pro koncern pracuje 5054 finančních poradců na plný úvazek. Vroce 2011 dosáhl OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkových provizí zprodeje ve výši 222,1 milionu eur a EBIT 6,1milionu eur. Společnost OVB Holding AG je od července roku 2006 kótována na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

 
A cookie is a small text file which is copied onto your hard disk by a website. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain any viruses. The cookies from our websites do not gather any personal data about you. You can disable the use of cookies at any time via the settings in your browser. As a rule, cookies are only used on our websites for the length of your session for the purpose of anonymous, statistical assessments and for improving user-friendliness.