OVB Holding AG

OVB Allfinanz, a.s.: Zemské ředitelství Pavla Horáka ocenilo své nejlepší spolupracovníky a přispělo Nadac i pro transplantace kostní dřeně

News from OVB

OVB Allfinanz, a.s.: Zemské ředitelství Pavla Horáka ocenilo své nejlepší spolupracovníky a přispělo Nadac i pro transplantace kostní dřeně

V konferenčních prostorách hotelu Babylon v Liberci proběhlo tradiční slavnostní vyhlášení nejlepších spolupracovníků OVB Allfinanz v rámci zemského ředitelství Pavla Horáka. Během akce byli odměněni spolupracovníci, kteří v průběhu roku 2013 dosahovali nejlepších výsledků, došlo k povýšení nových manažerů a udělovala se i další významná ocenění.

Za společnost OVB Allfinanz, a.s., se zúčastnil obchodní ředitel Richard Beneš. Přítomni byli rovněž zástupci partnerských společností, s nimiž OVB Allfinanz, a.s., spolupracuje v oblasti finančních produktů.

Došlo také k oficiálnímu předání šeku na částku 167 450 Kč, kterou mezi sebou vybrali spolupracovníci zemského ředitelství Pavla Horáka, OVB Allfinanz, a.s., a zástupci partnerských společností. Tento dar putuje na účet Nadace pro transplantace kostní dřeně, jejímž cílem je napomáhat veškerým aktivitám vedoucím ke zlepšení osudu nemocných s nejtěžšími chorobami krve a zhoubnými nádory.

Nadace podporuje rozvoj dárcovství kostní dřeně v ČR, programy na podporu pacientských klubů a pacientů po transplantaci a onkologické terapii a také vzdělávání v hematologii, onkologii a transplantační medicíně. Soustředí se rovněž na investice do přístrojové techniky a vybavení pracovišť, jež provádějí výzkum v oblasti hematologie, onkologie a transplantační medicíny.

Z pohledu zemského ředitelství Pavla Horáka a OVB Allfinanz, a.s., se rozhodně nejednalo o jednorázovou akci, v předešlých letech totiž putovaly významné částky na podporu Fondu ohrožených dětí a na účet občanského sdružení DEBRA ČR.

O společnosti OVB Allfinanz, a.s.

Společnost OVB Allfinanz působí na českém trhu od roku 1993 jako dceřiná společnost německé OVB Holding AG. V současné době má více než 1 milion klientů a spravuje více než 2 miliony smluv. Klientům je k dispozici celorepubliková síť kvalifikovaných poradců – podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů a vázaných zástupců. Mateřská společnost OVB Holding z německého Kolína nad Rýnem vznikla v roce 1970 na základě myšlenky poskytovat soukromým klientům obsažné, individuální a komplexní majetkové a finanční poradenství. V současné době působí prostřednictvím dceřiných firem v dalších 13 zemích Evropy.

O koncernu OVB

Koncern OVB se sídlem holdingu v Kolíně je jedním z předních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od založení v roce 1970 stojí v centru obchodní činnosti společnosti OVB zákaznicky orientované poradenství pro soukromé domácnosti v oblasti ochrany majetku, vybudování a rozšiřování majetku, starobního zaopatření a získávání nemovitostí. OVB v současnosti poskytuje poradenství v Evropě více než 3 milionům zákazníků a spolupracuje s více než 100 renomovaných produktových partnerů. Společnost OVB je v současné době aktivní celkem ve 14 zemích, přičemž pro koncern pracuje 5054 finančních poradců na plný úvazek. V roce 2011 dosáhl OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkových provizí z prodeje ve výši 222,1 milionu eur a EBIT 6,1 milionu eur. Společnost OVB Holding AG je od července roku 2006 kótována na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

 
A cookie is a small text file which is copied onto your hard disk by a website. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain any viruses. The cookies from our websites do not gather any personal data about you. You can disable the use of cookies at any time via the settings in your browser. As a rule, cookies are only used on our websites for the length of your session for the purpose of anonymous, statistical assessments and for improving user-friendliness.