OVB Holding AG

OVB ukazuje svou sílu v Evropě

News from OVB

OVB ukazuje svou sílu v Evropě

Výrazný nárůst výsledků je založen na strategických opatřeních

Objemy prodejů a počty klientů dále rostou

Kolín nad Rýnem, 18. srpna 2014 –Evropské finančněporadenské společnosti OVB se podařilo za první pololetí 2014 zvýšit celkový obrat o 2,3 procenta na 103,7 mil. eur. Poté, co vývoj v prvním čtvrtletí 2014 podle očekávání stagnoval, dosáhl obrat koncernu ve druhém čtvrtletí 2014 ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 16ti procentního nárůstu. Navzdory tomuto úspěchu si Michael Rentmeister, CEO společnosti OVB Holding AG, dělá starosti o soukromé důchodové zajištění v Evropě: „Vsoučasné době jsme svědky toho, že se v médiích objevují emočně podbarvené diskuse o životním pojištění a modelech provizí pro finanční poradce. To vše navzdory tomu, že je jasné a pro klienty plně pochopitelné, že i dobrá rada má svou cenu. Za důležitější považujeme poukazovat na nebezpečné dopady politiky nízkých úroků na zabezpečení ve stáří.Ti, kteří vtomto směru dojdou k chybným závěrům, totiž možná zaplatí vysokou cenu: ve stáří budou chudí.“

Růst počtu klientů, finančních poradců a nových smluv

Že poptávka po komplexně zaměřeném poradenstvív oblasti financí ahmotného zabezpečení stále existuje, dokládá ve společnosti OVB dosažený růst počtu klientů, finančních poradců i nově uzavřených smluv: Koncern OVB rozšířil svou klientskou základnu v Evropě od poloviny roku 2013 na současných 3,14 mil. klientů. Počet nově uzavřených smluv se v meziročním srovnání zvýšil o 5,7procenta na 247 349 smluv. Počet finančních poradců, kteří mají jako hlavní výdělečnou činnost finanční poradenstvípod značkou OVB,narostl za uplynulých dvanáct měsíců o 3,5 procenta na 5 134. „Vidíme zde velmi jasně, jak důležité je průběžně pokračovat v rozvíjení zásadních strategických opatření zavedených v roce 2012 na naší cestě k vytvořenípředního systému prodeje vEvropě. Opatření typu BOOST (Best of OVB Success Teams), jimiž OVB podporuje úspěšné podnikání v Evropě založené na transparentním přístupu „Best of“,nyní ukazují svůj dlouhodobý účinek a posilují naše nové obchody v náročném konkurenčním prostředí,“komentuje Rentmeister kladný vývoj operativních ukazatelů koncernu.

Výrazně kladný vývoj obchodování na trzích řady zemí

Koncern OVB zaznamenal za první pololetí 2014 velmi pozitivní vývoj obratu ve Španělsku, Maďarsku, Polsku, Itálii a Švýcarsku. Růst obratu OVB na Slovensku činil téměř pět procent. Obchodování v Německu probíha lo stabilně. Česká republika s více než milionem klientů je dlouhodobě jedním z největších přispěvatelů k celkovým výsledkům skupiny OVB Holding AG. I podle agregovaných údajů asociací USF a AFIZ získala v prvním pololetí 2014 nejvíce nových klientů na čes kém finančně poradenském trhu a potvrdila svoji pozici číslo jedna v ČR.

„Stabilita našeho více než 40 let prověřeného modelu komplexního finančního poradenství „Allfinanz“ nám dává ty nejlepší základy pro další rozvoj. Především nás ale těší, že si díky n ám vylepšují své finance další desetitisíce domácností,“ říká Miroslav Řezník, generální ředitel společnosti OVB Allfinanz.

V jižní a západní Evropě i ve druhém kvartálu pokračoval dynamický vývoj započatý již v prvním čtvrtletí. Celkové proviz ní příjmy v tomto segmentu narostly za prvních šest měsíců letošního roku o celkových 30,5 procenta: z 16,2 mil. eur v předchozím roce na 21,1 mil. eur v hodnoceném období.

„Konečně se ukazuje, jak moudré a prozíravé bylo rozhodnutí z počátku 90. let rozšířit přesv ědčivý obchodní model společnosti OVB postupně na 13 zahraničních trhů. V současné době jsme jediným celoevropským poskytovatelem komplexních finančních služeb, který svým finančním poradcům dokáže nabídnout jedinečný obchodní model s možností uplatnění v mezinárodním prostředí ,“ přidává Rentmeister komentář k vysoké stabilitě koncernu založené na mezinárodní orientaci.

Dynamický vývoj výsledků

V období ledna až června 2014 dosáhl koncern OVB hospodářského výsledku bez úročení a před zdaněním (EBIT) 4,7 mil. eur, což je o 22,7 procenta lepší výsledek než hodnota 3,9 mil. eur z loňského roku.

Zásadní impulz pro tento kladný vývoj vyšel z oblasti jižní a západní Evropy, kde došlo ke ztrojnásobení operativního výsledku na 2,2 mil. eur (předchozí rok: 0,7 mil. eur).

Zatímco některé trhy OVB zaznamenávají v současné době dynamický růst, spočívá strategické zaměření v zemích, jako je Německo, Česká republika a Slovensko, v současné době zejména na stabilních výsledcích, kterých tyto země dosahují i ve velmi náro čném prostředí.

EBIT marže koncernu vztažená k provizím příjmůmse za první pololetí 2014 zvýšila na 4,6 procenta oproti 3,8 procenta za srovnatelné období předchozího roku.

Ještě výraznější je nárůst na úrovni operativních výsledků a dosažených výsledků na akcii: EBIT se ve čtvrtletním srovnání zvýšilo o 84,9 procenta, v pololetním srovnání o 22,7 procenta.

Výsledek na akcii, jehož společnost OVB dosáhla od ledna do června, vzrostl o 35 procent z 20 eurocentů na 27 eurocentů.

Výhled na rok 2014 potvrzen

OVB potvrzuje očekávání, že se za celý rok 2014 v meziročním srovnání obrat mírně zvýší a na tomto základě bude dosaženo stabilního operativního výsledku. „V následujících kvartálech se budeme zaměřovat na to, abychom nadále profitovali z našich výhod, jimiž je naše evropská působnost a široce koncipovaný systémový přístup OVB APS (analýza –poradenství –servis).Navíc bychom si přáli, aby se do víru přibývajících tržních překážek a regulačních snah pozvolna dostávalo více klidu a aby se veškeré počínání konečně zaměřilo na demografické výzvy,“podotýká Michael Rentmeister ke stále nekončící vlně regulací.

O koncernu OVB

Koncern OVB se sídlem holdingu v Kolíně nad Rýnempatří mezi přední evropské zprostředkovatelefinančních služeb. Od svého založení v roce 1970 se zaměřuje na široce koncipované poradenství pro domácnosti. OVB spolupracuje s více než 100významnými produktovými partnerya svými službami uspokojuje individuální potřeby svých klientů v oblasti životníhozabezpečení a zajištění na penzi, ochranymajetku, pojištění i budovánímajetku. Společnost OVB působí v současné době v celkem 14 zemích. Přibližně 5.100 finančních poradců pracujících pro společnost na plný úvazek poskytuje poradenstvízhruba 3,1 mil. klientů. V roce 2013 dosáhl OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkových provizních příjmů ve výši 204,8 mil. eur a EBIT ve výši 10,2 mil. eur. Se společností OVB Holding AG se od července 2006 obchoduje na Burze cenných papírů ve Frankfurtu nad Mohanem (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Klíčové údaje pro OVB v prvním pololetí 2014

Jednotka1.1.-30.6.20131.1.-30.6.2014Změna
Zákazníci (30.6.)počet mil.3,023,14+ 4,0 %
Finanční poradci (30.6.)počet4.9585.134+ 3,5 %
Smlouvy nový obchodpočet234.0492047.349+ 5,7 %
Celkové provizní příjmymilionů eur101,4103,7+ 2,3 %

Finanční ukazatele

Jednotka1.1.-30.6.20131.1.-30.6.2014Změna
Výsledek provozní obchodní činnosti(EBIT)1)milionů eur3,94,7+ 22,7 %
Marže EBIT1) 2)%3,84,6+ 0,8% bodu
Hospodářský výsledek koncernu1)milionů eur2,93,8+ 30,2 %
Výsledek na akcii (nezředěný)1)eur0,20,27+ 35,0 %

Ukazatele podle regionů ke konci obchodního roku 2013

 Jednotka1.1.-30.6.20131.1.-30.6.2014Změna
Střední a východní Evropa
Zákazníci (30. 6.) počet mil. 2,052,16+ 5,4 %
Finanční poradci (30. 6.) počet 3.1273.222+ 3,0 %
Celkové provizní příjmy milionů eur 56,154,0- 3,8 %
EBIT  milionů eur4,94,5- 7,2 %
Marže EBIT %8,78,4- 0,3% bodu
Německo
Zákazníci (30.6.) počet 647.613631.339- 2,5 %
Finanční poradci (30.6.) počet 1.3601.363+ 0,2 %
Celkové provizní příjmy  milionů eur29,128,6- 1,7 %
EBIT milionů eur 2,72,5- 6,9 %
Marže EBIT2)  %9,38,8- 0,5 % bodu
Jižní a západní Evropa
Zákazníci (30.6.) počet 319.693346.159+ 8,3 %
Finanční poradci (30.6.) počet 471549+ 16,6 %
Celkové provizní příjmy milionů eur 16,221,1+ 30,5 %
EBIT1) milionů eur 0,72,2+ 199,4 %
Marže EBIT1)  %4,410,2+ 5,8% bodu
 
A cookie is a small text file which is copied onto your hard disk by a website. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain any viruses. The cookies from our websites do not gather any personal data about you. You can disable the use of cookies at any time via the settings in your browser. As a rule, cookies are only used on our websites for the length of your session for the purpose of anonymous, statistical assessments and for improving user-friendliness.